Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan denk bütçe çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Biz Yeniden Refah Partisi olarak mutlaka borçlanmadan denk bütçenin gerçekleştirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Aksi takdirde faiz canavarından kurtulmamız mümkün değil” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ‘2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ görüşmelerinde konuştu. En yüksek harcama kaleminin bütçede 1.25 trilyon ile faiz ödemeleri olduğunu gördüklerini belirten Erbakan, “2024 yılında bir önceki yıla göre yani 2023 yılına göre faiz ödemelerinin yüzde 94 oranında arttığını da üzülerek görüyoruz. 1.25 trilyon lira faiz ödemesine giderken Tarım ve Orman Bakanlığına faiz ödemesinin yüzde 23 kadar bir kaynak aktarılıyor. Kırsal kalkınmaya faiz ödemesinin yüzde 2.4, Gençlik ve Spor Bakanlığına faiz ödemesinin yüzde 14 kadar bir bütçe ayrılıyor. Yüksek öğretime faiz ödemelerinin yüzde 30 kadar tüm idari ise faiz ödemelerinin yüzde iki buçuğu kadar bir bütçe ayırılıyor. Yükseköğretime TÜBİTAK’a bu kadar düşük bütçenin ayrılması, bu şartlar altında bilimsel bir atılımın ülkemizde maalesef gerçekleşemeyeceğini gösteriyor. Çünkü kaynaklar üzülerek ifade ediyorum, faize giderken yüksek öğretime ve TÜBİTAK’a maalesef kaynak kalmıyor. İstihdam programı için 238 milyar lira ayrılmış faiz ödemesinin yüzde 19 işsizlik ülkemizin en önemli problemlerinden bir tanesi. Bu problemle ilgili ayrılan kaynak, faize ayrılan kaynağın beşte biri seviyesinde. Sanayinin gelişmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi için 82 milyar lira faize ayrılan bütçenin yüzde 6’sı seviyesinde bir kaynak. KOSGEB yani küçük ve orta ölçekli işletmeler için ayrılan para faize verilecek paranın binde 6’sı düzeyinde. Turizmin geliştirilmesi programı için 5 milyar lira, faizle ayrılan paranın binde 4’ü seviyesinde. Ailenin korunması ve güçlendirilmesine ayrılan kaynak faiz ödemesini binde dokuzu, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitimi için faize ayrılan paranın yüzde 11 ve yine 2024 yılında faize verilecek bir nokta 25 trilyon lira ile bir milyon konut inşa etmek ve Türkiye’mizin bir senelik konut ihtiyacını karşılayabilmek mümkün. 20 bin adet tarım alanında ve imalat alanında kurulması ve bunlarla bir milyona yakın istihdam oluşturulması mümkün. 85 milyon milletimizin banka ve finans kuruluşlarına olan bütün borcunu faiziyle birlikte yarısını bu parayla ödeyebilmek mümkün. Çünkü milletin bankalara borcu 2.53 trilyon lira, faize verilecek para 1.25 trilyon lira, Türkiye’de yerel yönetimlerin bütün borcunu altı defa ödemek mümkün. Yerel yönetimlerin toplam borcu 182 milyar lira ve Türkiye’de milyonlarca çiftçinin tüm banka ve kooperatif borçlarını da faize verilecek bu parayla iki defa ödemek mümkün. Çünkü çiftçimizin borçlarının toplamı da 535 milyar lira kamuya tek seferde 150 bin öğretmen atamak ve 20 yıl boyunca maaşlarını ödemek mümkün” diye konuştu.

Merhum Necmettin Erbakan’ın ‘Üretenden ve dar gelirliden alıp faiz sistemi değişmeden bütçenin de ülkenin de iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değildir’ sözlerini hatırlatan Erbakan, “Biz Yeniden Refah Partisi olarak mutlaka borçlanmadan denk bütçenin gerçekleştirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Aksi takdirde faiz canavarından kurtulmamız mümkün değil. Bu borç ve faiz milletimize vergi artışıyla, milletimize hizmetlerden kısılmasıyla, milletimize verilecek maaşlardan, imkanlardan kısılmasıyla milletimize yüklenmektedir. Bu tablodan kurtulmak mümkündür ve inşallah bu noktada Yeniden Refah Partisi olarak da her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. – ANKARA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x